Ασφάλεια

Η MAILink Α.Ε. θεωρεί την προστασία του ιδιωτικού απορρήτου σας
ένα από τους σημαντικότερους παράγοντες της συνεργασίας μαζί σας.
Καλωσορίζοντάς σας λοιπόν στο Web Site μας θα επιθυμούσαμε να σας ενημερώσουμε για τις ακόλουθες δεσμεύσεις της MAILink Α.Ε. προς τους πελάτες μας:

η παροχή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλού επιπέδου είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της δυνατότητάς μας να παρέχουμε πλήθος πληροφοριών ώστε να είστε ενήμεροι άμεσα και γρήγορα για τις δυνατότητες που προσφέρουμε στα μέλη και τους επισκέπτες μας. Παρόλα αυτά όμως το κυριότερό μας μέλημα είναι η ίδια η εμπιστοσύνη των πελατών μας

άμεση προτεραιότητα για όλους εμάς που εργαζόμαστε στην MAILink Α.Ε. είναι η διαφύλαξη των πληροφοριών που αφορούν τους πελάτες και τα μέλη μας

διαφυλάσουμε με αυστηρά κριτήρια ασφάλειας οποιαδήποτε πληροφόρηση μας παρέχουν οι πελάτες και τα μέλη μας

περιορίζουμε τη συλλογή στοιχείων που αφορούν τους πελάτες και τα μέλη μας στο ελάχιστο που απαιτείται για την παροχή υπηρεσιών και προϊόντων υψηλού επιπέδου. Σ’ αυτές τις υπηρεσίες συμπεριλαμβάνεται η ενημέρωση των πελατών μας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, καθώς επίσης και η διαδικασία διεκπεραίωσης των συναλλαγών τους, συμπεριλαμβανομένων και των ηλεκτρονικών συναλλαγών

η MAILink Α.Ε. δεν θα αποκαλύψει στοιχεία πελατών και μελών σε κανένα τρίτο εκτός εάν έχει μεσολαβήσει προγενέστερη ενημέρωση του πελάτη ή εάν ο πελάτης μας έχει εξουσιοδοτήσει για την παροχή πληροφοριών

ανταλλάσσουμε στοιχεία με διατραπεζικά αρχεία πληροφοριών αποκλειστικά για τον σκοπό ελέγχου και επαλήθευσης στοιχείων πιστοληπτικής ικανότητας και τη διαχείριση πιστωτικών κινδύνων, καθώς επίσης για την προστασία των συναλλαγών των πελατών και των μελών μας

χρησιμοποιούμε αποκλειστικά για τις online συναλλαγές και αγορές των μελών και των πελατών μας Secure Πιστοποιητικό Ασφαλείας που εγγυάται την ασφάλεια των συναλλαγών σας με την MAILink Α.Ε. επί 24ώρου βάσεως 365 ημέρες το έτος, ούτως ώστε να εξασφαλίσουμε τη μέγιστη δυνατή αξιοπιστία σε περίπτωση χρήσης της πιστωτικής κάρτας των πελατών και μελών μέσω της ιστοσελίδας μας.